31/01/2017 | 8:12 chiều
You are here:  / Tổng hợp bài giảng File MP3 – HT.Thích Từ Thông

tai-file-ht-thich-tu-thong2

HƯỚNG DẪN TẢI FILE:
Click phải vào link\ Chọn “Save as” hoặc “Lưu liên kết” 

 

☑ Họp mặt cuối năm Bính Thân (15-1-2017) ✎mp3
➙ Tải về: File 

 

☑ Đạo Tràng Bát Nhã – Trường Phật Học✎mp3
➙ Tải về: 01 | 02 | 03 | 04 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |     

 

☑ Kinh A Di Đà Liễu Nghĩa✎mp3
➙ Tải về: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 

 

☑ Chứng Đạo Ca ✎mp3
➙ Tải về: 
| 01a | 01b | 02a | 02b | 03a | 03b | 04a | 04b | 05a | 05b  
| 06a | 06b | 07a | 07b | 08a | 08b | 09a | 09b | 10a | 10b 
| 11a | 11b | 12a | 12b | 13a | 13b | 14a | 14b | 15a | 15b  
| 16a | 16b | 17a | 17b | 18a | 18b | 19a | 19b | 20a | 20b  
21a | 21b | 22a | 22b | 23a | 23b | 24a | 24b | 25a | 25b
| 26a | 26b | 27a | 27b | 28a | 28b | 29a | 29b | 30a | 30b
| 31a | 31b | 32a | 32b | 33a | 33b | 34a | 34b | 35a | 35b
| 36a | 36b | 37a | 37b | 38a | 38b | 39a | 39b | 40a 40b
| 41a | 41b | 42a | 42b | 43a | 43b | 44a | 44b | 45a | 45b
| 46a | 46b | 47a | 47b |

 

☑ Duy Ma Cật ✎mp3
➙ Tải về: 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36    
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48    
| 49 | 50 |

 

☑ Duy Thức Học ✎mp3
➙ Tải về: 
| 01a | 01b | 02a | 02b | 03a | 03b | 04a | 04b | 05a | 05b  
| 06a | 06b | 07a | 07b | 08a | 08b | 09a | 09b | 10a | 10b 
| 11a | 11b | 12a | 12b | 13a | 13b | 14a | 14b | 15a | 15b  
| 16a | 16b | 17a | 17b | 18a | 18b | 19a | 19b | 20a | 20b  
21a | 21b | 22a | 22b | 23a | 23b | 24a | 24b | 25a | 25b
| 26a | 26b | 27a | 27b | 28a | 28b | 29a | 29b | 30a | 30b
| 31a | 31b | 32a | 32b | 33a | 33b | 34a | 34b | 35a | 35b
| 36a | 36b |

 

☑ Giác Ngộ Của Bồ Tát✎mp3
➙ Tải về: File 

 

☑ Bát Đại Nhân Giác✎mp3
➙ Tải về: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 

 

☑ Họp mặt cuối năm Giáp Ngọ (Cuối năm 2014) ✎mp3
➙ Tải về: File 

 

☑ Ngũ Thừa Phật Giáo✎mp3 
➙ Tải về: 01 | 02 | 03 04 | 05  

 

☑ Tam Bảo Học✎mp3 
➙ Tải về: 01a | 01b | 02a 02b | 03a 03b 04a 04b  
05a 05b 06a 06b 07a 07b 08a 08b 09a 09b | 
10a | 10b  

 

☑ Phật Giáo Tinh Hoa✎mp3 
➙ Tải về: | 01a | 01b | 02a 02b | 03a 03b 04a 04b  
05a 05b 06a 06b 07a 07b 08a 08b |  

 

☑ Phật Học Tổng Quan 2✎mp3 
➙ Tải về: | 01a | 01b | 01c 02a | 02b 02c 03a 03b  
03c 03d 04a 04b 04c 04d 05a 05b 05c 05d  

 

☑ Phật Học Vấn Đáp 1✎mp3 
➙ Tải về: | 01a | 01b | 02a 02b | 03a 03b 04a 04b  
05a 05b 06a 06b 07a 07b 08a 08b | 09a | 09b | 

 

☑ Phật Học Vấn Đáp 2✎mp3 
➙ Tải về: | 01a | 01b | 02a 02b | 03a 03b 04a 04b  
05a 05b 06a 06b  

 

☑ Quy Sơn Cảnh Sách✎mp3 
➙ Tải về: | 01 | 02a | 02b 03a | 03b 04a 04b 05a  
05b 06a 06b 07a | 07b | 08a |08b 09a |09b | 10a |10b |   

 

☑ Tự Chủ Tự Quyết Sanh Tử✎mp3 
➙ Tải về: | 01 | 02 | 03 04 | 05 | 

 

☑ AN CƯ KIẾT HẠ – Giảng ở nhiều nơi✎mp3 
➙ Tải về:  

 

☑ Sách nói: Duy Thức Học Yếu Luận✎mp3 đọc sách
➙ Tải về: 01 | 02 

 

☑ Sách nói: Kinh Pháp Hoa✎mp3 đọc sách
➙ Tải về: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06  

 

☑ Sách nói: Thủ Lăng Nghiêm✎mp3 đọc sách
➙ Tải về: 01a | 01b | 02a | 02b | 03a | 03b | 04a | 04b |
| 05a | 05b | 06a 06b | 07a | 07b |
 

 

 

☑ Ngón Tay Chỉ Trăng – giảng tại Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương✎mp3
➙ Tải về: 
Kỳ mở đầu: Khai Thị Tri Kiến
Kỳ 001: Tu Học Vỡ Lòng
Kỳ 002: Khói Lam chiều
Kỳ 003: Khói Lam Chiều (tiếp theo)
Kỳ 004: Cư Trần Lạc Đạo
Kỳ 005: Khuya
Kỳ 006: Chiều
Kỳ 007: Tiếng Chuông Chùa
Kỳ 008: Viên Thức Thiền Sư 
Kỳ 009: Xem Trăng
Kỳ 010: Chơi 
Kỳ 011: Tỉnh, Mê
Kỳ 012: Dưới Trăng Sao
Kỳ 013: Họa Vận
Kỳ 014: Con Công Đầu Đàn
Kỳ 015: Hỏi Trăng
Kỳ 016: Chân Vọng Không Hai
Kỳ 017: Trời Xanh Mây Trắng
Kỳ 018: Sinh Nhật
Kỳ 019: Ánh Trăng Tà
Kỳ 020: Đêm Trăng
Kỳ 021: Dollar Đồng – Việt Nam Đồng
Kỳ 022: Khổ
Kỳ 023: Tùy Hỷ 1
Kỳ 024: Tùy Hỷ 2
Kỳ 025: Tùy Hỷ 3
Kỳ 026: Cảnh Tỉnh
Kỳ 027: Hãy Tỉnh Thức
Kỳ 028: Cao Nguyên Tức Cảnh
Kỳ 029: Các Tiến Sĩ Phật Học
Kỳ 030: Thiếu Lâm Tự
Kỳ 031: Tự Tỉnh
Kỳ 032: Đi Chơi
Kỳ 033: Canh Khuya Trăng Sáng
Kỳ 034: Trăng Mọc Lúc Canh Ba
Kỳ 035: Thân Phận Bò Tơ 
Kỳ 036: Tết Đoan Ngọ
Kỳ 037: Đoan Ngọ Ăn Bắp
Kỳ 038: Đoan Ngọ Ăn Bánh Xèo
Kỳ 039: Trà Dư Dự Tếu
Kỳ 040: Thua
Kỳ 041: An Lạc
Kỳ 042: Dục Vọng
Kỳ 043: Đốn Gậy
Kỳ 044: Trông Xa
Kỳ 045: Rắn 01
Kỳ 046: Rắn 02
Kỳ 047:Nín
Kỳ 048: Ly Ngôn
Kỳ 049: Chơi Rừng
Kỳ 050: Không Chắc Của Ta
Kỳ 051: Thọ
Kỳ 052: Tình Thương Rơi Rớt
Kỳ 053: Tôi Và Ta
Kỳ 054: Vốn Vậy
Kỳ 055: Hơn Thua
Kỳ 056: Kiếp Nhân Sinh
Kỳ 057: Gỗ Tốt Trôi Sông
Kỳ 058: Gỗ Mục Trôi Sông
Kỳ 059: Mộng Đẹp Không Thành
Kỳ 060: Nhơn Tình…
Kỳ 061: Ngắm Sao Khuya
Kỳ 062: Sắc Duyên Tâm Hợp
Kỳ 063: Học Tham Thiền 01
Kỳ 064: Học Tham Thiền 02
Kỳ 065: Học Tham Thiền 03
Kỳ 066: Học Tham Thiền 04 
Kỳ 067: Tứ Diệu Đế – Khổ Khổ
Kỳ 068: Tứ Diệu Đế – Hành Khổ
Kỳ 069: Tứ Diệu Đế – Sanh Khổ
Kỳ 070: Tứ Diệu Đế – Lão Khổ
Kỳ 071: Tứ Diệu Đế – Bệnh Khổ
Kỳ 072: Tử Khổ
Kỳ 073: Ái Biệt Ly Khổ
Kỳ 074: Cầu Bất Đắc Khổ
Kỳ 075: Oán Tắng Hội + Ngủ Ấm Xí Thạnh Khổ
Kỳ 076: Tập Đế + Tam Tế
Kỳ 077: Tam Tế + Lục Thô
Kỳ 078: Kiến Tư Hoặc
Kỳ 079: Trần Sa Hoặc
Kỳ 080: Diệt Đế
Kỳ 081: Niết Bàn
Kỳ 082: Giải Thoát – Tịnh Độ
Kỳ 083: Đạo Đế – Tứ Niệm Xứ
Kỳ 084: Tứ Niệm Xứ 
Kỳ 085: Tứ Niệm Xứ (tiếp theo)
Kỳ 086: Tứ Chánh Cần
Kỳ 087: Tứ Như Ý Túc
Kỳ 088: Tứ Như Ý Túc (tiếp theo)
Kỳ 089: Ngũ Căn
Kỳ 090: Ngũ Lực
Kỳ 091: Thất Bồ Đề Phần 
Kỳ 092: Bát Chánh Đạo
Kỳ 093: Chánh Kiến
Kỳ 094: Chánh Kiến – Chánh Tư Duy
Kỳ 095: Chánh Tư Duy
Kỳ 096: Chánh Ngữ
Kỳ 097: Chánh Nghiệp
Kỳ 098: Chánh Mệnh
Kỳ 099: Chánh Tinh Tấn
Kỳ 100: Chánh Niệm 
Kỳ 101: Chánh Định
Kỳ 102: Tổng Luận Tứ Đế
Kỳ 103: Luận Về Kỳ Siêu Độ Vong
Kỳ 104: Luận Về Kỳ Trì Tụng
Kỳ 105: Luận Về Lễ Lạy
Kỳ 106: Luận Về Chứng Đắc
Kỳ 107: Luận Về Chứng Đắc (tiếp theo)
Kỳ 108: Luận Về Tà Kiến
Kỳ 109: Luận Về Đừng Mê Sĩ Khác
Kỳ 110: Luận Về Sùng Thượng Đa Thần
Kỳ 111: Luận Về Thiền Na
Kỳ 112: Luận Về Tu Tịnh Và Tu Thiền
Kỳ 113: Luận Về Ngẩu Tượng Lộ Thiên
Kỳ 114: Luận Về Cung Cách Khâm Liệm Phật Tại Tha La Sông Thọ
Kỳ 115: Luận Về Lộng Lẩy Choáng Ngộp Hoành Tráng
Kỳ 116: Lạ
Kỳ 117: Xá Lợi
Kỳ 118: Mục Kiền Liên Nhớ Mẹ
Kỳ 119: Vô Sắc Giới
Kỳ 120: Thanh Minh
Kỳ 121: Tứ Tất Đàn
Kỳ 122: Chơi
Kỳ 123: Tám Chữ Chi
Kỳ 124: Tự Nhủ
Kỳ 125: Thất Niệm 
Kỳ 126: Mười Nghi
Kỳ 127: Du Xuân
Kỳ 128: Chùa Linh Xuất Hiện
Kỳ 129: Đoạn Ngọ Canh Dần
Kỳ 130: Nghề
Kỳ 131: Vớt Vong
Kỳ 132: Rước Vong Kỳ Siêu
Kỳ 133: Uống Trà 
Kỳ 134: Đại Chuông Bửu Sơn Tự
Kỳ 135: Sinh Nhật
Kỳ 136: Nếu Được Ước
Kỳ 137: Mong Manh Như Một Cánh Hoa
Kỳ 138: Thế Cuộc Vui Buồn
Kỳ 139: Nhìn Qua Tuệ Nhãn
Kỳ 140: Phật Giáo Thế Kỷ 21 – Phật Học
Kỳ 141: Trách Phận Sao Nghèo
Kỳ 142: Đầu Nguồn Chân Lý
Kỳ 143: Tận Đỉnh Đồi Chuông – Vãng Sanh Cực Lạc
Kỳ 144: Hồng Chung – Tiếng Chuông Chùa
Kỳ 145: Hồng Chung – Tiếng Chuông Chùa (tiếp theo)
Kỳ 146: Tam Giới Chỉ Là Như Lai Phương Tiện Nói
Kỳ 147: Tam Tánh Chỉ Là Phương Tiện Nói 
Kỳ 148: Dưới Bóng Trăng
Kỳ 149: Kiến Tư Hoặc
Kỳ 150: Thân Phận Bèo Mây
Kỳ 151: Lỡ Lệch Lối Đi
Kỳ 152: Kiếp Nhân Sinh
Kỳ 153: Thu Đến
Kỳ 154: Phi Tuớng
Kỳ 155: Nhất Niệm Vô Minh
Kỳ 156: Giủ Pháp Trần
Kỳ 157: Phật Ngọc
Kỳ 158: Phút Vẩn Vơ
Kỳ 159: Khôn Dại Dở Hay
Kỳ 160: Chợt Tỉnh
Kỳ 161: Thiền Hành Niệm Khởi
Kỳ 162: Được
Kỳ 163: Chịu Đựng
Kỳ 164: Cửa Tâm Quên Cài
Kỳ  165: Thực Hư
Kỳ 166: Nhìn Sâu Tâm Tánh
Kỳ 167: Tha Tâm Trí Pháp Môn
Kỳ 168: Mặt Thật Cuộc Đời
Kỳ 169: Số Phận
Kỳ 170: Một Thoáng Chủ Quan
Kỳ 171: Tự Trào – Hồi Quang Phản Tỉnh
Kỳ 172: Được…
Kỳ 173: Đừng Đáng Lẽ
Kỳ 174: Tập 6 Tựa + Viễn Ly
Kỳ 175: Tập 6 Vô Sắc Giới
Kỳ 176: Vô Sắc Giới
Kỳ 177: Đừng Đáng Lẽ
Kỳ 178: Cái Quê Của Phật
Kỳ 179: Đừng Chơi Nghỉa Địa
Kỳ 180: Ba Hèo Lừa Gạt
Kỳ 181: Tu Hành
Kỳ 182: Mộng Thực
Kỳ 183: Cá
Kỳ 184: Rồi Cũng Vậy
Kỳ 185: Trong Khóa Hoàng Hôn
Kỳ 186: Mở Rộng Lòng
Kỳ 187: Thể Chơn Như
Kỳ 188: Tiếng Chuông Chiều
Kỳ 189: Thú Vui Thiền Giả
Kỳ 190: Cụ Rùa Và Tôi
Kỳ 191: Địa Chấn Cường Ba
Kỳ 192: Thiên Đường Địa Nguc
Kỳ 193: Xây Cất
Kỳ 194: Pháp Trần
Kỳ 195: Chánh Tri Kiến
Kỳ 196: Tết Đoan Ngọ
Kỳ 197: Tà Dương Bối Cảnh
Kỳ 198: Trực Diện Cái Ta
Kỳ 199: Bòn Vàng Trong Cát
Kỳ 200: Mổ Mắt
Kỳ 201: Ích Kỷ Cần Phải Học
Kỳ 202: Hư Không Tạng Bồ Tát
Kỳ 203: Tiếng Hát Giữa Trùng Dương (Tết Qúy Tỵ)
Kỳ 204: Tà Huy Tự Cảm
Kỳ 205: Tà Hiếu Tử
Kỳ 206: Trường Học Không Tên
Kỳ 207: Uống Trà
Kỳ 208: Dự Đoán
Kỳ 209: Gà Gáy Trưa
Kỳ 210: Bước Nhàn Du
Kỳ 211: Ngẩu Hứng
 

 

☑ Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập ✎mp3
➙ Tải về: 
Kỳ 001: Tham Thiền 1
Kỳ 002: Tham Thiền 2
Kỳ 003: Tham Thiền 3
Kỳ 004: Quán Thân 1
Kỳ 005: Quán Thân 2
Kỳ 006: Quán Tâm 1
Kỳ 007: Quán Tâm 2
Kỳ 008: Quán Tâm 3
Kỳ 009: Quán Tâm 4
Kỳ 010: Quán Tâm 5
Kỳ 011: Quán Ngã
Kỳ 012: Chữ Quán
Kỳ 013: Quán Cảnh
Kỳ 014: Quán Pháp 1
Kỳ 015: Quán Pháp 2
Kỳ 016: Quán Pháp 3
Kỳ 017: Quán Pháp 4
Kỳ 018: Quán Pháp 5
Kỳ 019: Quán Vô Pháp
Kỳ 020: Cực Lạc
Kỳ 021: Thế Giới Ta Bà 1
Kỳ 022: Thế Giới Ta Bà 2
Kỳ 023: Ta Bà Thế Giới
Kỳ 024: Ta Bà Thế Giới – Biên Kiến 1
Kỳ 025: Ta Bà Thế Giới – Biên Kiến 2
Kỳ 026: Tà Kiến – Kiến Thủ Kiến – Biên Kiến
Kỳ 027: Kiến Thủ Kiến – Biên Kiến 1
Kỳ 028: Kiến Thủ Kiến – Biên Kiến 2
Kỳ 029: Giới Cấm Thủ Kiến 2
Kỳ 030: Tư Hoặc 1
Kỳ 031: Tư Hoặc 2
Kỳ 032: Tư Hoặc 3
Kỳ 033: Niệm Phật 1
Kỳ 034: Niệm Như Lai
Kỳ 035: Niệm Phật 2
Kỳ 036: Niệm Phật 3
Kỳ 037: Niệm Phật 4
Kỳ 038: Tiếng Chuông Chùa 1
Kỳ 039: Tiếng Chuông Chùa 2
Kỳ 040: Địa Tạng Bồ Tát 1
Kỳ 041: Địa Tạng Bồ Tát 2
Kỳ 042: Địa Tạng Bồ Tát 3
Kỳ 043: Địa Tạng Bồ Tát 4
Kỳ 044: Địa Tạng Bồ Tát 5
Kỳ 045: Địa Tạng Bồ Tát 6
Kỳ 046: Địa Tạng Bồ Tát 7
Kỳ 047: Địa Tạng Bồ Tát 8
Kỳ 048: Quan Thế Âm Bồ Tát 1
Kỳ 049: Quan Thế Âm Bồ Tát 2
Kỳ 050: Quan Thế Âm Bồ Tát 3
Kỳ 051: Quan Thế Âm Bồ Tát 4
Kỳ 052: Quan Thế Âm Bồ Tát 5
Kỳ 053: Quan Thế Âm Bồ Tát 6
Kỳ 054: Quan Thế Âm Bồ Tát 7
Kỳ 055: Quan Thế Âm Bồ Tát 8
Kỳ 056: Quan Thế Âm Bồ Tát 9
Kỳ 057: Quan Thế Âm Bồ Tát 10
Kỳ 058: Tin Tưởng
Kỳ 059: Học Đạo 
Kỳ 060: Diệt Vong
Kỳ 061: Rừng Thông 1
Kỳ 062: Rừng Thông 2
Kỳ 063: Sương Lạnh Tây Nguyên
Kỳ 064: Sương Mù Tây Nguyên 1
Kỳ 065: Sương Mù Tây Nguyên 2
Kỳ 066: Nắng Đẹp Tây Nguyên
Kỳ 067: Năm Tháng
Kỳ 068: Đông Xuân
Kỳ 069: Hoạ Bài Đông Xuân
Kỳ 070: Trăng Khuya 1
Kỳ 071: Trăng Khuya 2
Kỳ 072: Bình Minh Trên Đất Cao Nguyên
Kỳ 073: Câu Đối Liễu Liễu Đường 1
Kỳ 074: Câu Đối Liễu Liễu Đường 2
Kỳ 075: Thiền Trà
Kỳ 076: Trà Đạo
Kỳ 077: Lễ Bái
Kỳ 078: Quả Báo Của Phật
Kỳ 079: Lạy Vía Di Lặc
Kỳ 080: GiaoThừa Tế Sao
Kỳ 081: Chùa Cháy
Kỳ 082: Nhân Quả 1
Kỳ 083: Nhân Quả 2
Kỳ 084: Xin Được Cười
Kỳ 085: Vỗ Về
Kỳ 086: Lễ An Vị Thánh Tượng
Kỳ 087: Tây Nguyên Hoài Cảm
Kỳ 088: Cười
Kỳ 089: Tự Trào
Kỳ 090: Cao Nguyên Tích Cảnh
Kỳ 091: Nấm Mồ Đồi Hoang
Kỳ 092: Tây Nguyên Tự Cảm
Kỳ 093: Tiếng Vọng Linh Sàng
Kỳ 094: Tiếng Văn Từ Đáy Mộ
Kỳ 095: Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát 1
Kỳ 096: Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ 097: Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát 1
Kỳ 098: Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ 099: Thuyết Pháp
Kỳ 100: Nhà Có Phúc – Tham Vấn Lão Tiền Bối
Kỳ 101: Lời tiểu dẩn 
Kỳ 102: Giỗ Tổ
Kỳ 103: Nhà Ngoại Cảm

 

☑ AN CƯ KIẾT HẠ – Giảng ở nhiều nơi✎mp3 
➙ Tải về:  

 

Tổng hợp bài giảng File MP3 HT.Thích Từ Thông

☑ Họp mặt cuối năm Bính Thân (15-1-2017) ➙ Tải về ✎mp3

Website Phật Pháp Đại Thừa xin trân trọng thông báo

Ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông – Hiệu: Như Huyễn Thiền Sư sẽ nghỉ Tết vào ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu.

Hòa Thượng sẽ miễn tiếp khách vào những ngày nêu trên để nghỉ ngơi tịnh dưỡng vì tuổi Hòa Thượng đã cao (Hòa Thượng đã 90 tuổi).

Kính mong Quý Tôn Túc và Quý Phật Tử gần xa hoan hỷ

Kính chúc Quý Vị năm mới an lạc