09/04/2017 | 9:58 chiều
You are here:  / Tổng hợp bài giảng File MP3 – HT.Thích Từ Thông

tai-file-ht-thich-tu-thong2

HƯỚNG DẪN TẢI FILE:
Click phải vào link\ Chọn “Save as” hoặc “Lưu liên kết” 

 

☑ Họp mặt cuối năm Bính Thân (15-1-2017) ✎mp3
➙ Tải về: File 

 

☑ Đạo Tràng Bát Nhã – Trường Phật Học✎mp3
➙ Tải về: 01 | 02 | 03 | 04 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |     

 

☑ Kinh A Di Đà Liễu Nghĩa✎mp3
➙ Tải về: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 

 

☑ Chứng Đạo Ca ✎mp3
➙ Tải về: 
| 01a | 01b | 02a | 02b | 03a | 03b | 04a | 04b | 05a | 05b  
| 06a | 06b | 07a | 07b | 08a | 08b | 09a | 09b | 10a | 10b 
| 11a | 11b | 12a | 12b | 13a | 13b | 14a | 14b | 15a | 15b  
| 16a | 16b | 17a | 17b | 18a | 18b | 19a | 19b | 20a | 20b  
21a | 21b | 22a | 22b | 23a | 23b | 24a | 24b | 25a | 25b
| 26a | 26b | 27a | 27b | 28a | 28b | 29a | 29b | 30a | 30b
| 31a | 31b | 32a | 32b | 33a | 33b | 34a | 34b | 35a | 35b
| 36a | 36b | 37a | 37b | 38a | 38b | 39a | 39b | 40a 40b
| 41a | 41b | 42a | 42b | 43a | 43b | 44a | 44b | 45a | 45b
| 46a | 46b | 47a | 47b |

 

☑ Duy Ma Cật ✎mp3
➙ Tải về: 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36    
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48    
| 49 | 50 |

 

☑ Duy Thức Học ✎mp3
➙ Tải về: 
| 01a | 01b | 02a | 02b | 03a | 03b | 04a | 04b | 05a | 05b  
| 06a | 06b | 07a | 07b | 08a | 08b | 09a | 09b | 10a | 10b 
| 11a | 11b | 12a | 12b | 13a | 13b | 14a | 14b | 15a | 15b  
| 16a | 16b | 17a | 17b | 18a | 18b | 19a | 19b | 20a | 20b  
21a | 21b | 22a | 22b | 23a | 23b | 24a | 24b | 25a | 25b
| 26a | 26b | 27a | 27b | 28a | 28b | 29a | 29b | 30a | 30b
| 31a | 31b | 32a | 32b | 33a | 33b | 34a | 34b | 35a | 35b
| 36a | 36b |

 

☑ Giác Ngộ Của Bồ Tát✎mp3
➙ Tải về: File 

 

☑ Bát Đại Nhân Giác✎mp3
➙ Tải về: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 

 

☑ Họp mặt cuối năm Giáp Ngọ (Cuối năm 2014) ✎mp3
➙ Tải về: File 

 

☑ Ngũ Thừa Phật Giáo✎mp3 
➙ Tải về: 01 | 02 | 03 04 | 05  

 

☑ Tam Bảo Học✎mp3 
➙ Tải về: 01a | 01b | 02a 02b | 03a 03b 04a 04b  
05a 05b 06a 06b 07a 07b 08a 08b 09a 09b | 
10a | 10b  

 

☑ Phật Giáo Tinh Hoa✎mp3 
➙ Tải về: | 01a | 01b | 02a 02b | 03a 03b 04a 04b  
05a 05b 06a 06b 07a 07b 08a 08b |  

 

☑ Phật Học Tổng Quan 2✎mp3 
➙ Tải về: | 01a | 01b | 01c 02a | 02b 02c 03a 03b  
03c 03d 04a 04b 04c 04d 05a 05b 05c 05d  

 

☑ Phật Học Vấn Đáp 1✎mp3 
➙ Tải về: | 01a | 01b | 02a 02b | 03a 03b 04a 04b  
05a 05b 06a 06b 07a 07b 08a 08b | 09a | 09b | 

 

☑ Phật Học Vấn Đáp 2✎mp3 
➙ Tải về: | 01a | 01b | 02a 02b | 03a 03b 04a 04b  
05a 05b 06a 06b  

 

☑ Quy Sơn Cảnh Sách✎mp3 
➙ Tải về: | 01 | 02a | 02b 03a | 03b 04a 04b 05a  
05b 06a 06b 07a | 07b | 08a |08b 09a |09b | 10a |10b |   

 

☑ Tự Chủ Tự Quyết Sanh Tử✎mp3 
➙ Tải về: | 01 | 02 | 03 04 | 05 | 

 

☑ AN CƯ KIẾT HẠ – Giảng ở nhiều nơi✎mp3 
➙ Tải về:  

 

☑ Sách nói: Duy Thức Học Yếu Luận✎mp3 đọc sách
➙ Tải về: 01 | 02 

 

☑ Sách nói: Kinh Pháp Hoa✎mp3 đọc sách
➙ Tải về: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06  

 

☑ Sách nói: Thủ Lăng Nghiêm✎mp3 đọc sách
➙ Tải về: 01a | 01b | 02a | 02b | 03a | 03b | 04a | 04b |
| 05a | 05b | 06a 06b | 07a | 07b |
 

 

 

☑ Ngón Tay Chỉ Trăng – giảng tại Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương✎mp3
➙ Tải về: 
Kỳ mở đầu: Khai Thị Tri Kiến
Kỳ 001: Tu Học Vỡ Lòng
Kỳ 002: Khói Lam chiều
Kỳ 003: Khói Lam Chiều (tiếp theo)
Kỳ 004: Cư Trần Lạc Đạo
Kỳ 005: Khuya
Kỳ 006: Chiều
Kỳ 007: Tiếng Chuông Chùa
Kỳ 008: Viên Thức Thiền Sư 
Kỳ 009: Xem Trăng
Kỳ 010: Chơi 
Kỳ 011: Tỉnh, Mê
Kỳ 012: Dưới Trăng Sao
Kỳ 013: Họa Vận
Kỳ 014: Con Công Đầu Đàn
Kỳ 015: Hỏi Trăng
Kỳ 016: Chân Vọng Không Hai
Kỳ 017: Trời Xanh Mây Trắng
Kỳ 018: Sinh Nhật
Kỳ 019: Ánh Trăng Tà
Kỳ 020: Đêm Trăng
Kỳ 021: Dollar Đồng – Việt Nam Đồng
Kỳ 022: Khổ
Kỳ 023: Tùy Hỷ 1
Kỳ 024: Tùy Hỷ 2
Kỳ 025: Tùy Hỷ 3
Kỳ 026: Cảnh Tỉnh
Kỳ 027: Hãy Tỉnh Thức
Kỳ 028: Cao Nguyên Tức Cảnh
Kỳ 029: Các Tiến Sĩ Phật Học
Kỳ 030: Thiếu Lâm Tự
Kỳ 031: Tự Tỉnh
Kỳ 032: Đi Chơi
Kỳ 033: Canh Khuya Trăng Sáng
Kỳ 034: Trăng Mọc Lúc Canh Ba
Kỳ 035: Thân Phận Bò Tơ 
Kỳ 036: Tết Đoan Ngọ
Kỳ 037: Đoan Ngọ Ăn Bắp
Kỳ 038: Đoan Ngọ Ăn Bánh Xèo
Kỳ 039: Trà Dư Dự Tếu
Kỳ 040: Thua
Kỳ 041: An Lạc
Kỳ 042: Dục Vọng
Kỳ 043: Đốn Gậy
Kỳ 044: Trông Xa
Kỳ 045: Rắn 01
Kỳ 046: Rắn 02
Kỳ 047:Nín
Kỳ 048: Ly Ngôn
Kỳ 049: Chơi Rừng
Kỳ 050: Không Chắc Của Ta
Kỳ 051: Thọ
Kỳ 052: Tình Thương Rơi Rớt
Kỳ 053: Tôi Và Ta
Kỳ 054: Vốn Vậy
Kỳ 055: Hơn Thua
Kỳ 056: Kiếp Nhân Sinh
Kỳ 057: Gỗ Tốt Trôi Sông
Kỳ 058: Gỗ Mục Trôi Sông
Kỳ 059: Mộng Đẹp Không Thành
Kỳ 060: Nhơn Tình…
Kỳ 061: Ngắm Sao Khuya
Kỳ 062: Sắc Duyên Tâm Hợp
Kỳ 063: Học Tham Thiền 01
Kỳ 064: Học Tham Thiền 02
Kỳ 065: Học Tham Thiền 03
Kỳ 066: Học Tham Thiền 04 
Kỳ 067: Tứ Diệu Đế – Khổ Khổ
Kỳ 068: Tứ Diệu Đế – Hành Khổ
Kỳ 069: Tứ Diệu Đế – Sanh Khổ
Kỳ 070: Tứ Diệu Đế – Lão Khổ
Kỳ 071: Tứ Diệu Đế – Bệnh Khổ
Kỳ 072: Tử Khổ
Kỳ 073: Ái Biệt Ly Khổ
Kỳ 074: Cầu Bất Đắc Khổ
Kỳ 075: Oán Tắng Hội + Ngủ Ấm Xí Thạnh Khổ
Kỳ 076: Tập Đế + Tam Tế
Kỳ 077: Tam Tế + Lục Thô
Kỳ 078: Kiến Tư Hoặc
Kỳ 079: Trần Sa Hoặc
Kỳ 080: Diệt Đế
Kỳ 081: Niết Bàn
Kỳ 082: Giải Thoát – Tịnh Độ
Kỳ 083: Đạo Đế – Tứ Niệm Xứ
Kỳ 084: Tứ Niệm Xứ 
Kỳ 085: Tứ Niệm Xứ (tiếp theo)
Kỳ 086: Tứ Chánh Cần
Kỳ 087: Tứ Như Ý Túc
Kỳ 088: Tứ Như Ý Túc (tiếp theo)
Kỳ 089: Ngũ Căn
Kỳ 090: Ngũ Lực
Kỳ 091: Thất Bồ Đề Phần 
Kỳ 092: Bát Chánh Đạo
Kỳ 093: Chánh Kiến
Kỳ 094: Chánh Kiến – Chánh Tư Duy
Kỳ 095: Chánh Tư Duy
Kỳ 096: Chánh Ngữ
Kỳ 097: Chánh Nghiệp
Kỳ 098: Chánh Mệnh
Kỳ 099: Chánh Tinh Tấn
Kỳ 100: Chánh Niệm 
Kỳ 101: Chánh Định
Kỳ 102: Tổng Luận Tứ Đế
Kỳ 103: Luận Về Kỳ Siêu Độ Vong
Kỳ 104: Luận Về Kỳ Trì Tụng
Kỳ 105: Luận Về Lễ Lạy
Kỳ 106: Luận Về Chứng Đắc
Kỳ 107: Luận Về Chứng Đắc (tiếp theo)
Kỳ 108: Luận Về Tà Kiến
Kỳ 109: Luận Về Đừng Mê Sĩ Khác
Kỳ 110: Luận Về Sùng Thượng Đa Thần
Kỳ 111: Luận Về Thiền Na
Kỳ 112: Luận Về Tu Tịnh Và Tu Thiền
Kỳ 113: Luận Về Ngẩu Tượng Lộ Thiên
Kỳ 114: Luận Về Cung Cách Khâm Liệm Phật Tại Tha La Sông Thọ
Kỳ 115: Luận Về Lộng Lẩy Choáng Ngộp Hoành Tráng
Kỳ 116: Lạ
Kỳ 117: Xá Lợi
Kỳ 118: Mục Kiền Liên Nhớ Mẹ
Kỳ 119: Vô Sắc Giới
Kỳ 120: Thanh Minh
Kỳ 121: Tứ Tất Đàn
Kỳ 122: Chơi
Kỳ 123: Tám Chữ Chi
Kỳ 124: Tự Nhủ
Kỳ 125: Thất Niệm 
Kỳ 126: Mười Nghi
Kỳ 127: Du Xuân
Kỳ 128: Chùa Linh Xuất Hiện
Kỳ 129: Đoạn Ngọ Canh Dần
Kỳ 130: Nghề
Kỳ 131: Vớt Vong
Kỳ 132: Rước Vong Kỳ Siêu
Kỳ 133: Uống Trà 
Kỳ 134: Đại Chuông Bửu Sơn Tự
Kỳ 135: Sinh Nhật
Kỳ 136: Nếu Được Ước
Kỳ 137: Mong Manh Như Một Cánh Hoa
Kỳ 138: Thế Cuộc Vui Buồn
Kỳ 139: Nhìn Qua Tuệ Nhãn
Kỳ 140: Phật Giáo Thế Kỷ 21 – Phật Học
Kỳ 141: Trách Phận Sao Nghèo
Kỳ 142: Đầu Nguồn Chân Lý
Kỳ 143: Tận Đỉnh Đồi Chuông – Vãng Sanh Cực Lạc
Kỳ 144: Hồng Chung – Tiếng Chuông Chùa
Kỳ 145: Hồng Chung – Tiếng Chuông Chùa (tiếp theo)
Kỳ 146: Tam Giới Chỉ Là Như Lai Phương Tiện Nói
Kỳ 147: Tam Tánh Chỉ Là Phương Tiện Nói 
Kỳ 148: Dưới Bóng Trăng
Kỳ 149: Kiến Tư Hoặc
Kỳ 150: Thân Phận Bèo Mây
Kỳ 151: Lỡ Lệch Lối Đi
Kỳ 152: Kiếp Nhân Sinh
Kỳ 153: Thu Đến
Kỳ 154: Phi Tuớng
Kỳ 155: Nhất Niệm Vô Minh
Kỳ 156: Giủ Pháp Trần
Kỳ 157: Phật Ngọc
Kỳ 158: Phút Vẩn Vơ
Kỳ 159: Khôn Dại Dở Hay
Kỳ 160: Chợt Tỉnh
Kỳ 161: Thiền Hành Niệm Khởi
Kỳ 162: Được
Kỳ 163: Chịu Đựng
Kỳ 164: Cửa Tâm Quên Cài
Kỳ  165: Thực Hư
Kỳ 166: Nhìn Sâu Tâm Tánh
Kỳ 167: Tha Tâm Trí Pháp Môn
Kỳ 168: Mặt Thật Cuộc Đời
Kỳ 169: Số Phận
Kỳ 170: Một Thoáng Chủ Quan
Kỳ 171: Tự Trào – Hồi Quang Phản Tỉnh
Kỳ 172: Được…
Kỳ 173: Đừng Đáng Lẽ
Kỳ 174: Tập 6 Tựa + Viễn Ly
Kỳ 175: Tập 6 Vô Sắc Giới
Kỳ 176: Vô Sắc Giới
Kỳ 177: Đừng Đáng Lẽ
Kỳ 178: Cái Quê Của Phật
Kỳ 179: Đừng Chơi Nghỉa Địa
Kỳ 180: Ba Hèo Lừa Gạt
Kỳ 181: Tu Hành
Kỳ 182: Mộng Thực
Kỳ 183: Cá
Kỳ 184: Rồi Cũng Vậy
Kỳ 185: Trong Khóa Hoàng Hôn
Kỳ 186: Mở Rộng Lòng
Kỳ 187: Thể Chơn Như
Kỳ 188: Tiếng Chuông Chiều
Kỳ 189: Thú Vui Thiền Giả
Kỳ 190: Cụ Rùa Và Tôi
Kỳ 191: Địa Chấn Cường Ba
Kỳ 192: Thiên Đường Địa Nguc
Kỳ 193: Xây Cất
Kỳ 194: Pháp Trần
Kỳ 195: Chánh Tri Kiến
Kỳ 196: Tết Đoan Ngọ
Kỳ 197: Tà Dương Bối Cảnh
Kỳ 198: Trực Diện Cái Ta
Kỳ 199: Bòn Vàng Trong Cát
Kỳ 200: Mổ Mắt
Kỳ 201: Ích Kỷ Cần Phải Học
Kỳ 202: Hư Không Tạng Bồ Tát
Kỳ 203: Tiếng Hát Giữa Trùng Dương (Tết Qúy Tỵ)
Kỳ 204: Tà Huy Tự Cảm
Kỳ 205: Tà Hiếu Tử
Kỳ 206: Trường Học Không Tên
Kỳ 207: Uống Trà
Kỳ 208: Dự Đoán
Kỳ 209: Gà Gáy Trưa
Kỳ 210: Bước Nhàn Du
Kỳ 211: Ngẩu Hứng
 

 

☑ Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập ✎mp3
➙ Tải về: 
Kỳ 001: Tham Thiền 1
Kỳ 002: Tham Thiền 2
Kỳ 003: Tham Thiền 3
Kỳ 004: Quán Thân 1
Kỳ 005: Quán Thân 2
Kỳ 006: Quán Tâm 1
Kỳ 007: Quán Tâm 2
Kỳ 008: Quán Tâm 3
Kỳ 009: Quán Tâm 4
Kỳ 010: Quán Tâm 5
Kỳ 011: Quán Ngã
Kỳ 012: Chữ Quán
Kỳ 013: Quán Cảnh
Kỳ 014: Quán Pháp 1
Kỳ 015: Quán Pháp 2
Kỳ 016: Quán Pháp 3
Kỳ 017: Quán Pháp 4
Kỳ 018: Quán Pháp 5
Kỳ 019: Quán Vô Pháp
Kỳ 020: Cực Lạc
Kỳ 021: Thế Giới Ta Bà 1
Kỳ 022: Thế Giới Ta Bà 2
Kỳ 023: Ta Bà Thế Giới
Kỳ 024: Ta Bà Thế Giới – Biên Kiến 1
Kỳ 025: Ta Bà Thế Giới – Biên Kiến 2
Kỳ 026: Tà Kiến – Kiến Thủ Kiến – Biên Kiến
Kỳ 027: Kiến Thủ Kiến – Biên Kiến 1
Kỳ 028: Kiến Thủ Kiến – Biên Kiến 2
Kỳ 029: Giới Cấm Thủ Kiến 2
Kỳ 030: Tư Hoặc 1
Kỳ 031: Tư Hoặc 2
Kỳ 032: Tư Hoặc 3
Kỳ 033: Niệm Phật 1
Kỳ 034: Niệm Như Lai
Kỳ 035: Niệm Phật 2
Kỳ 036: Niệm Phật 3
Kỳ 037: Niệm Phật 4
Kỳ 038: Tiếng Chuông Chùa 1
Kỳ 039: Tiếng Chuông Chùa 2
Kỳ 040: Địa Tạng Bồ Tát 1
Kỳ 041: Địa Tạng Bồ Tát 2
Kỳ 042: Địa Tạng Bồ Tát 3
Kỳ 043: Địa Tạng Bồ Tát 4
Kỳ 044: Địa Tạng Bồ Tát 5
Kỳ 045: Địa Tạng Bồ Tát 6
Kỳ 046: Địa Tạng Bồ Tát 7
Kỳ 047: Địa Tạng Bồ Tát 8
Kỳ 048: Quan Thế Âm Bồ Tát 1
Kỳ 049: Quan Thế Âm Bồ Tát 2
Kỳ 050: Quan Thế Âm Bồ Tát 3
Kỳ 051: Quan Thế Âm Bồ Tát 4
Kỳ 052: Quan Thế Âm Bồ Tát 5
Kỳ 053: Quan Thế Âm Bồ Tát 6
Kỳ 054: Quan Thế Âm Bồ Tát 7
Kỳ 055: Quan Thế Âm Bồ Tát 8
Kỳ 056: Quan Thế Âm Bồ Tát 9
Kỳ 057: Quan Thế Âm Bồ Tát 10
Kỳ 058: Tin Tưởng
Kỳ 059: Học Đạo 
Kỳ 060: Diệt Vong
Kỳ 061: Rừng Thông 1
Kỳ 062: Rừng Thông 2
Kỳ 063: Sương Lạnh Tây Nguyên
Kỳ 064: Sương Mù Tây Nguyên 1
Kỳ 065: Sương Mù Tây Nguyên 2
Kỳ 066: Nắng Đẹp Tây Nguyên
Kỳ 067: Năm Tháng
Kỳ 068: Đông Xuân
Kỳ 069: Hoạ Bài Đông Xuân
Kỳ 070: Trăng Khuya 1
Kỳ 071: Trăng Khuya 2
Kỳ 072: Bình Minh Trên Đất Cao Nguyên
Kỳ 073: Câu Đối Liễu Liễu Đường 1
Kỳ 074: Câu Đối Liễu Liễu Đường 2
Kỳ 075: Thiền Trà
Kỳ 076: Trà Đạo
Kỳ 077: Lễ Bái
Kỳ 078: Quả Báo Của Phật
Kỳ 079: Lạy Vía Di Lặc
Kỳ 080: GiaoThừa Tế Sao
Kỳ 081: Chùa Cháy
Kỳ 082: Nhân Quả 1
Kỳ 083: Nhân Quả 2
Kỳ 084: Xin Được Cười
Kỳ 085: Vỗ Về
Kỳ 086: Lễ An Vị Thánh Tượng
Kỳ 087: Tây Nguyên Hoài Cảm
Kỳ 088: Cười
Kỳ 089: Tự Trào
Kỳ 090: Cao Nguyên Tích Cảnh
Kỳ 091: Nấm Mồ Đồi Hoang
Kỳ 092: Tây Nguyên Tự Cảm
Kỳ 093: Tiếng Vọng Linh Sàng
Kỳ 094: Tiếng Văn Từ Đáy Mộ
Kỳ 095: Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát 1
Kỳ 096: Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ 097: Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát 1
Kỳ 098: Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ 099: Thuyết Pháp
Kỳ 100: Nhà Có Phúc – Tham Vấn Lão Tiền Bối
Kỳ 101: Lời tiểu dẩn 
Kỳ 102: Giỗ Tổ
Kỳ 103: Nhà Ngoại Cảm

 

☑ AN CƯ KIẾT HẠ – Giảng ở nhiều nơi✎mp3 
➙ Tải về:  

 

Tổng hợp bài giảng File MP3 HT.Thích Từ Thông

☑ Họp mặt cuối năm Bính Thân (15-1-2017) ➙ Tải về ✎mp3