Video: Cuộc Đời Vào Đạo Nghiệp – HT.Thích Minh Châu

Video: Cuộc Đời Vào Đạo Nghiệp – HT.Thích Minh Châu

Video: Cuộc Đời Vào Đạo Nghiệp – HT.Thích Minh Châu   Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Châu (1918-2012) Ngày 2-9-2012, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức công bố văn bản tiểu sử Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Châu. Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu toàn văn bảnRead more about Video: Cuộc Đời Vào Đạo Nghiệp – HT.Thích Minh Châu[…]