10/04/2017 | 5:57 chiều
You are here:  / Lời nói đầu

Trong niềm tin tín ngưỡng đạo Phật, niềm tin nơi Phật Pháp, tiếp nối truyền thống Đại Thừa Phật Pháp ở Việt Nam con xin góp chút công sức để Tục Diệm Truyền Đăng.

Quý vị thân mến, Admin đã hệ thống trên website theo chủ đề và kinh sách để quý vị dễ nghe, tuy nhiên một số vị có nhu cầu tải về tất cả để lưu vào máy tính hoặc chép vào điện thoại nên Admin đã hệ thống phần nào kho dữ liệu rất lớn của Hòa Thượng, tuy nhiên phần kết tập kinh Mp3 và sách dạng PDF còn thiếu sót xin Quý Vị cung cấp thêm nếu có nguồn rõ hơn hoặc đầy đủ hơn để tất cả mọi người được lợi lạc, xin liên hệ email: thanhtu77@gmail.com.

Admin sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong thời gian tới, với tinh thần “chung tay hoằng dương chánh pháp, không thu phí bất kỳ chi phí nào”.

Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

Admin

(www.aocuoinguyentu.com tài trợ website này)