01/02/2017 | 8:19 sáng
You are here:  / Đại Thừa I / Đạo Tràng Bát Nhã - Trường PH
  • dao-trang-bat-nha-ht-tu-thong
  • Đạo Tràng Bát Nhã kỳ 10
  • Đạo Tràng Bát Nhã kỳ 09
  • Đạo Tràng Bát Nhã kỳ 08
  • Đạo Tràng Bát Nhã kỳ 07
  • Đạo Tràng Bát Nhã kỳ 06
  • Đạo Tràng Bát Nhã kỳ 05
  • Đạo Tràng Bát Nhã kỳ 04
  • Đạo Tràng Bát Nhã Kỳ 03
  • Đạo Tràng Bát Nhã kỳ 02

Website Phật Pháp Đại Thừa xin trân trọng thông báo

Ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông – Hiệu: Như Huyễn Thiền Sư sẽ nghỉ Tết vào ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu.

Hòa Thượng sẽ miễn tiếp khách vào những ngày nêu trên để nghỉ ngơi tịnh dưỡng vì tuổi Hòa Thượng đã cao (Hòa Thượng đã 90 tuổi).

Kính mong Quý Tôn Túc và Quý Phật Tử gần xa hoan hỷ

Kính chúc Quý Vị năm mới an lạc