Lời nói đầu

Trong niềm tin tín ngưỡng đạo Phật, niềm tin nơi Phật Pháp, tiếp nối truyền thống Đại Thừa Phật Pháp ở Việt Nam con xin góp chút công sức để Tục Diệm Truyền Đăng.

 

Quý vị thân mến, Admin đã hệ thống trên website theo chủ đề và kinh sách để quý vị dễ nghe, tuy nhiên một số vị có nhu cầu tải về tất cả để lưu vào máy tính hoặc chép vào điện thoại nên Admin đã hệ thống thành nhiều phần trình bày trên menu. Để tải sẽ qua một số bước Admin sẽ có bài hướng dẫn riêng,  lưu ý thời gian tải có thể mất vài ngày đến hơn 10 ngày để tải hết tất cả vì tuỳ theo khu vực mà tốc độ tải khác nhau.

Admin sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong thời gian tới, với tinh thần “chung tay hoằng dương chánh pháp, không thu phí bất kỳ chi phí nào”.

Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

Admin

Trackbacks and pingbacks

    No trackback or pingback available for this article.